محل قرارگیری: Homeمستندات و فایلهابرنامه سالانه هیات

برنامه سالانه هیات (7)

برنامه دوره های مقدماتی ، پیشرفته و مربیگری شش ماهه اول سال 1393 کمیته آموزش

   هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

برنامه کارگاه های آموزشی  شش ماهه اول سال 1393 کمیته آموزش

هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

برنامه کارگاه های آموزشی  شش ماهه اول سال 1393 کمیته آموزش

هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان چهارمحال و بختیاری

 

 

برنامه تمرینات مشترک و مسابقات سنگنوردی استان چهار محال و بختیاری

در سال 1393 

ردیف

تاریخ تمرینات

 مشترک تیم

محل تمرینات تیم

تاریخ برگزاری مسابقات سنگنوردی

 

رده سنی

مکان

برگزاری

مسابقات

1

5/2/93

شهرکرد

30/3/93

ویژه بزرگسالان

شهرکرد

2

19/2/93

شهرکرد

28/4/93

ویژه بزرگسالان

سامان

3

2/3/93

فرادنبه

24/5/93

ویژه نونهالان

فرخشهر

4

6/4/93

فرخشهر

21/6/93

ویژه بزرگسالان

بروجن

5

3/5/93

هفشجان

 

 

 

6

14/6/93

سامان

 

 

 

1

11/7/93

فرادنبه

21/7/93

ویژه نونهالان

فرادنبه

2

20/8/93

شهرکرد

23/8/93

ویژه بزرگسالان

هفشجان

3

14/9/93

فرخشهر

28/9/93

ویژه نونهالان

سامان

4

12/10/93

بروجن

19/10/93

ویژه بزرگسالان

بروجن

5

3/11/93

اردل

17/11/93

نونهالان و بزرگسالان

شهرکرد

6

1/12/93

سامان

 

 

 

7

15/12/93

شهرکرد

 

 

 

 تهیه و تنظیم: کمیته صعودهای ورزشی استان

 

فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران 
 
           
کمیته کوهنوردی             
اسامی مربیان کل کشور  - استان چهارمحال و بختیاری
           
ردیف نام  نام خانوادگی تاریخ تولد  شماره شناسنامه  نام پدر استان  شماره حکم  توضیحات  نوع مربیگری تلفن همراه          
131 سیدعلی حسینی کاکلکی 1349 28 سیدناصر چهارمحال بختیاری 85/23/1013   درجه 3 برف 9131815010          
241 فرهاد بهمنی 1342 480 حسین چهارمحال بختیاری 692   درجه 3 برف 9132818049          
242 محسن خبازی   1346 172 علیرضا چهارمحال بختیاری 694   درجه 3 برف 9131838072          
243 جهانگیر خبازی شهرکردی 1337 1125 علیرضا چهارمحال بختیاری 691   درجه 3 برف 9133820651          
244 منصور  شیروانی 1352 65 نوراله چهارمحال بختیاری 693   درجه 3 برف            
267 سید علی حسینی 1349 1819772500 سید ناصر چهارمحال بختیاری 90/24/1003   درجه 2 برف 9131815010          
356 هوشنگ مولوی چوبینی 1343 1333 محمود چهارمحال بختیاری 86-83-1001   درجه 3 غار 9131820759          
693 حسن  جعفریان دهکردی 1360 1590 عبداله چهارمحال بختیاری 86/53/1002   درجه 3 سنگ 9133810651          
694 هوشنگ مولوی چوبینی 1343 33 محمود چهارمحال بختیاری 85/53/1008   درجه 3 سنگ 9131820759          
793 فرهاد  بهمنی 1342 480 حسین  چهارمحال بختیاری 709   درجه 3 سنگ 9132818049          
794 نوراله  حیدریان  1340 546 فتح اله  چهارمحال بختیاری 706   درجه 3 سنگ            
795 جهانگیر خبازی 1337 1125 علیرضا چهارمحال بختیاری 800   درجه 3 سنگ 9133820651          
796 عباس خبازی 1349 1335 علیرضا چهارمحال بختیاری 954   درجه 3 سنگ 9124988567          
797 محسن  خبازی 1346 172 علیرضا چهارمحال بختیاری 677   درجه 3 سنگ 9131838072          
798 سید حبیب اله کاظمی 1345 13276 سید حسن چهارمحال بختیاری 705   درجه 3 سنگ 9132806596          
799 علی  گل محمدی 1333 10 قنبر چهارمحال بختیاری 708   درجه 3 سنگ            
800 ابراهیم  اسدی میرآبادی 1356 1827 محمد تقی چهارمحال بختیاری 86/53/1022   درجه 3 سنگ 9133830280          
801 سید علی حسینی 1349 28 سید ناصر چهارمحال بختیاری 86/53/1023   درجه 3 سنگ 9131815010          
802 اصغر  رجب زاده 1357 2992 غلامرضا چهارمحال بختیاری 86/53/1011   درجه 3 سنگ 9132809148          
1124 عباس  خبازی 1349 135 علیرضا چهارمحال بختیاری 954   درجه 2 سنگ 9124988567          
                               
  محمد محبی        چهارمحال بختیاری 89/35/1003   درجه 3 برف 9133831482          
  مرتضی صادقی        چهارمحال بختیاری     درجه 3 برف 9132829903          
  محمود گودرزی        چهارمحال بختیاری   ایران نیست درجه 3 برف 9133194146          
  منصور  شیروانی 1352 65 نوراله چهارمحال بختیاری 707 1376/11/30 درجه 3 سنگ            
  مصطفی احسانپور        چهارمحال بختیاری     درجه 3 سنگ 9139820032          
  سیدمحمدرضا کاظمی شیخ شبانی        چهارمحال بختیاری     درجه 3 سنگ